Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 01. júna 1998

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?

Čítať ďalej: Pondelok, 01. júna 1998

Utorok, 02. júna 1998

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme.

Čítať ďalej: Utorok, 02. júna 1998

Streda, 03. júna 1998

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti ani uprednostňovania osôb ani úplatkárstva.

Čítať ďalej: Streda, 03. júna 1998

Štvrtok, 04. júna 1998

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. júna 1998

Piatok, 05. júna 1998

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Čítať ďalej: Piatok, 05. júna 1998

Sobota, 06. júna 1998

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie a spomocníka niet.

Čítať ďalej: Sobota, 06. júna 1998

Nedeľa, 07. júna 1998

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst dietok tvojho potomstva.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. júna 1998

Pondelok, 08. júna 1998

Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. júna 1998

Utorok, 09. júna 1998

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol.

Čítať ďalej: Utorok, 09. júna 1998

Streda, 10. júna 1998

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Streda, 10. júna 1998

Štvrtok, 11. júna 1998

Pre môj dom, ktorý je v troskách, ale každému ide len o jeho dom, preto nebesá nad vami odopreli rosu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. júna 1998

Piatok, 12. júna 1998

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára.

Čítať ďalej: Piatok, 12. júna 1998

Sobota, 13. júna 1998

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Čítať ďalej: Sobota, 13. júna 1998

Nedeľa, 14. júna 1998

Keď sa Hospodinu ľúbia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. júna 1998

Pondelok, 15. júna 1998

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Odpovedali mu: Požehnaj ťa Hospodin!

Čítať ďalej: Pondelok, 15. júna 1998

Utorok, 16. júna 1998

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.

Čítať ďalej: Utorok, 16. júna 1998

Streda, 17. júna 1998

Naamán povedal: Tvoj služobník už nebude obetovať iným bohom, len Hospodinu.

Čítať ďalej: Streda, 17. júna 1998

Štvrtok, 18. júna 1998

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. júna 1998

Piatok, 19. júna 1998

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 19. júna 1998

Sobota, 20. júna 1998

Ty si vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj.

Čítať ďalej: Sobota, 20. júna 1998

Nedeľa, 21. júna 1998

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. júna 1998

Pondelok, 22. júna 1998

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. júna 1998

Utorok, 23. júna 1998

Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou.

Čítať ďalej: Utorok, 23. júna 1998

Streda, 24. júna 1998

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije.

Čítať ďalej: Streda, 24. júna 1998

Štvrtok, 25. júna 1998

Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. júna 1998

Piatok, 26. júna 1998

Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom; Hospodin je naším kráľom; On nás zachráni.

Čítať ďalej: Piatok, 26. júna 1998

Sobota, 27. júna 1998

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom.

Čítať ďalej: Sobota, 27. júna 1998

Nedeľa, 28. júna 1998

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. júna 1998

Pondelok, 29. júna 1998

Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. júna 1998

Utorok, 30. júna 1998

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Utorok, 30. júna 1998