Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. júna 1998

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Je nesmierne dôležité pochopiť v živote, kým sme v Kristu. Totižto novým stvorením. Oslobodení od zákona hriechu a smrti. Uprostred bohoslužieb poskakuje smerom k oltáru malé dieťa. Z lavíc sa ozývajú hlasy: tam nesmieš, tam je pán farár. Nato sa dieťa ozve zvonivým hláskom: "Ale to je môj ocko." Pán Boh je náš Otec, v Kristu sme Jeho deti, máme prístup k Nemu. To je dar novej zmluvy. To nemáme pre svoje zásluhy, to nemáme preto, že sme zvlášť milí, to máme zdarma, z milosti, to máme v Kristu. Sme znovuzrodení. To je živé náboženstvo. I dnes môžeš pobehnúť k Otcovi, ak si v Kristu novým stvorením. Oslobodený od zákona hriechu a smrti. Nikto ťa nemôže posúdiť, On ťa prijal.