Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. júna 1998

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha. Božie prikázania môžeme do istej miery prirovnať k dopravným predpisom. Oboje sú premyslené, užitočné, záväzné. My, dospelí, často sa podobáme školákom, ktorí "skúšajú", čo všetko si môžu dovoliť voči svojmu novému učiteľovi. - Žiak môže doplatiť zaostávaním, zhoršenou známkou z predmetu alebo zo správania._x000D_ Vieme, čo hrozí vodičovi, keď nerešpektuje dopravné predpisy._x000D_ - Mnohí si myslia, že zľahčovať si Božie prikázania nie je nebezpečné, že Pán Boh hneď netrestá, veď je Láska. Boh je Láska, ale svätá Láska. Nedá sa vysmievať a urážať. Má právo a moc trestať. Preto starozmluvný Boží ľud často počul napomenutie: Nepokúšajte Hospodina! A my, nový ľud Boží, máme pamätať, že Duch Svätý chce nás viesť cestou spásy po našom slobodnom rozhodnutí - nie z prinútenia. Neposlušnosť voči Božej vôli je zároveň znevážením a zraňovaním Ducha Božieho.