Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. júna 1998

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás. Keď sa malé dieťa hrá, často sa obzrie, či je mamička blízko. Len v blízkosti milujúceho človeka má svoju istotu. - Text nám pripomína prechod Izraelcov cez Jordán a vstup do zasľúbenej krajiny. Józua prijíma Boží sľub: "Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom." A celému ľudu sa Pán prihovára: "Poznáte, že živý Boh je uprostred vás!" Nie modla, bôžik - akým slúžia pohania. ŽIVÝ BOH, večný, vševládny,ktorý plní svoje sľuby. Vyženie z dávnej krajiny svojho ľudu nepriateľov - cudzincov. Samota je bolestná. Je to zlé, keď človek nemá blízkeho človeka, priateľa. Ale najhoršie by bolo, keby sme nemali nebeského Otca. Poslal nám Syna. Jeho meno je Imanuel - s nami je Boh. Pán Ježiš pripomína svojim neprajníkom stálu činnosť nebeského Otca. On, Boží Syn, pracuje tiež verne a vytrvalo. Aj teraz, keď je oslávený. Prihovára sa za nás u Otca. Dáva nám svojho Ducha. Tak plní vzácny sľub: "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni" (Mt 28,20).