Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. júna 1998

Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Je to zvláštne, keď žalmista - kráľ Dávid vyznáva: "Ja som úbohý a chudobný..." Mnohí mu mohli závidieť slávu a bohatstvo. On hľadí na svoj život pohľadom viery a pokory. Spoznáva Božiu lásku a slávu. Hospodin aj jeho vyslobodil z rúk nepriateľov. Aj keď je kráľom, chce sa pokoriť pred Božím majestátom. "Pán myslí na mňa!" Vie o svojich služobníkoch. Nezabúda na nich. Vyslobodzuje ich. Prostredníctvom Pána Ježiša vyslobodil nás Pán Boh z rúk najmocnejšieho nepriateľa - satana. Nebeský Otec dáva nám v hojnosti aj časné dary. Bratia a sestry vo Filipis pamätali na misijnú prácu apoštola Pavla. Poslali mu finančnú zbierku. Pavel ju prijal. Vedel, že to poslali z úprimného srdca. Apoštol verí, že Pán Boh odplatí filipským hojnou mierou. Ak vďačne pomáhame svojim blížnym, Pán Boh rozmnoží aj nám časné i duchovné dary. Dôverujme Mu.