Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. júna 1998

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať - znie výrok Hospodinov. K známemu švajč. teológovi K. Barthovi prišla raz skupina mladých študentov teológie a položila mu otázku: "Pán profesor, k akému najdôležitejšiemu teologickému objavu ste v svojom živote došli?" Starý vedec sa najskôr nadlho zamyslel a študenti ako bez dychu čakali na odpoveď. Konečne povedal jednoducho: "Pán Ježiš ma miluje, dozvedel som sa to z Písma." - Objav Božej lásky je nielen v živote teológa, ale v živote každého ten najväčší a najvzrušujúcejší. Božiu lásku nám snáď najlepšie vykreslil Pán Ježiš v obraze milujúceho otca, ktorý beží v ústrety svojmu nehodnému synovi a prv ako tento vyriekne: "Zhrešil som", padá mu okolo krku a bozkáva ho. Taká je Božia láska: nádherná, odpúšťajúca, nepochopiteľná. Pán Boh neodpísal ani neverný, odpadnutý Efraim, ale menuje ho rozkošným dieťaťom, pre ktoré Mu "vnútro planie". Rozpäté ramená Pána Ježiša na kríži nám hovoria, že niet na svete takého kajúceho hriešnika, pred ktorým by sa skryla Božia láska. "Božia láska je ako slnko, všade svieti a hreje jej lúč. Poď do náruče Božej, večnú lásku nájdeš v nej, len poď!"