Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. júna 1998

Pre môj dom, ktorý je v troskách, ale každému ide len o jeho dom, preto nebesá nad vami odopreli rosu. Dejiny i vlastná skúsenosť nás učia, že keď pracujeme najprv pre tento svet a až potom pre Boží, že tento svet pokazíme a Boží svet stratíme. - Keď rodičia pri výchove dieťaťa vynaložia všetko úsilie len na jeho telesný rozvoj a vzdelanie a zanedbajú jeho duchovný rozvoj, zanedbajú to podstatné. Miesto intelektuála môžu vychovať mravnú trosku. Dieťa si potrebuje odniesť z domu vnútornú duchovnú silu, duchovné bohatstvo, aby sa vedelo vzoprieť zlému a rozvíjať dobro. Materializmus vytvára z ľudí stroje a moderných otrokov, estetizmus hedonistov, moralizmus pokrytcov. "Ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší, aj budúci život." Kto svoj dom, manželstvo, rodinu, budúcnosť, svoj život buduje bez Pána Boha, buduje dom na piesku, bez požehnania. Pán Ježiš povedal: "Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil" (L 9,24-25).