Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. júna 1998

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára. V utrpení je často ukryté mnoho tajomstva, ktorému vždy dobre nerozumieme. V dnešných heslách je v popredí jedna dôležitá myšlienka: aj v utrpení je blahoslavenstvo človeka. Billy Graham v spomienkach na svojho otca hovorí: "Môj otec nebol z tých, čo šetril prút. Jedno som však v hĺbke srdca vedel: Môj otec ma mal rád." Myšlienka úžitku z trpenia je pekne rozvinutá v Žid 12,5-12, kde sa hovorí, že Božie káranie je výsadou Božieho detinstva. Božie dietky potrebujú tvrdú výchovu, ak sa majú stať užitočnými členmi Božej rodiny a dosiahnuť zasľúbenie. Vieme, že z utrpenia Pána Ježiša sa zrodilo najväčšie blahoslavenstvo. Aj v utrpení cirkvi a kresťanov sa zrodilo mnoho požehnania._x000D_ Keď sa Peter snažil Pána Ježiša odviesť od cesty kríža, stal s pre Neho satanom, pokušiteľom. Pán Ježiš ho pokarhal, že nemyslí na veci Božie, ale na ľudské. Božia je služba a obeť, ľudské je pohodlie a blahobyt.