Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. júna 1998

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa. Mysleli ste niekedy na to, že sú aj modlitby, ktoré sú Pánu Bohu nepríjemné a je aj zbožnosť, ktorá Pána Boha uráža? - Taká bola modlitba farizeja v chráme, plná vlastnej chvály a ponižovania blížneho. Taká bola Kainova obeť, ktorú Pán Boh neprijal. Taká môže byť aj naša modlitba a naša duchovná práca, keď sa modlíme a pracujeme s falošným srdcom. Modlitebné hodiny môžu byť narušené ľuďmi, ktorí volajú ústami "Haleluja", ale ich srdce je ľstivé, plné nenávisti a preto aj ich modlitby sú bez účinku (Jk 4,3,4; Iz 1,15-16). Naša modlitba, naša práca, náš život majú byť v dokonalej harmónii.