Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. júna 1998

Keď sa Hospodinu ľúbia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Pri zlatej svadbe položil som manželom otázku, v čom je skryté tajomstvo ich pekného harmonického zväzku, ktorý si zachovali aj v starobe. Odpovedali mi: "My sme sa držali slov Písma: Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Vedeli sme sa vždy rýchlo zmieriť, odpustiť si, neprenášali sme si napätie do druhého dňa."_x000D_ Slovo Božie je múdrosťou pre cestu života. A predovšetkým je to pokoj, ktorý napĺňa srdce veriaceho, keď prijal Božiu milosť a ktorý ho vedie k tvoreniu pokoja s blížnymi. Je to veľká vec a veľké poslanie, keď môžeme uprostred nepokoja stavať hradby Božieho pokoja, prinášať pokoj prestrašeným, zarmúteným, rozhnevaným. Na druhej strane Slovo Božie prísne karhá tých, čo prinášajú rozkoly, pohoršenia a rozdelenie medzi bratov._x000D_ Podľa G 5,22 je pokoj ovocím Ducha Svätého. Ak sa nám nedostáva, môžeme oň prosiť. "Dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia."