Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. júna 1998

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Odpovedali mu: Požehnaj ťa Hospodin! Dnes sa aspoň starší zvyknú pozdraviť pri práci: Pán Boh pomáhaj! Odpoveď býva: Pán Boh uslyš! Ešte krajší bol pozdrav, ktorým sa žencom pozdravil Boáz: Hospodin s vami! Pozdravujúci poprial to najdôležitejšie, čo človek potrebuje pre dennú prácu. Lebo dobre vieme, že "Márne naše namáhania, bez Božieho požehnania". Keď je Boh s nami, na našej strane, vtedy aj práca má lepší zmysel. Ženci odpovedali: Požehnaj ťa Hospodin". Tým bolo povedané, že aj bohatý žije z Božieho požehnania. A ten, kto žije z Božieho požehnania potom vie zabezpečiť aj svojich robotníkov po každej stránke. Je zaiste lepšie pracovať u toho, koho požehnáva Hospodin, ako u toho, kto žije z nečestných ziskov, kto premýšľa len o tom, ako by blížneho oklamal, vykoristil. Toto je obsiahnuté aj v novozmluvnom pozdrave: Milosť so všetkými, ktorí milujú Pána Ježiša. Tam, kde je láska k Pánu Ježišovi, tam prichádza aj milosť a život pod milosťou. Poprajme si to aj pre dnešný deň.