Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. júna 1998

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. Zo zástupov sa stávajú ovce bez pastiera, ak nemajú vodcu. Nie je však vodca, ako vodca. Sú vodcovia, ktorí vedú do vojny, iní, ktorí zbedačujú národ, ktorí myslia len na seba. Hospodin je dobrý Vodca. On išiel pred svojim ľudom. On, v Kristu, ide a chce ísť aj dnes pred nami. Je len na nás, či Ho chceme nasledovať. Vyzerajme Ho aj dnes, hneď zrána a dajme sa Mu viesť. Prosme, aby išiel pred nami aj za nami. Aby nás viedol vpred a chránil od zadu. A najmä nezaostávajme, nerozptyľujme sa, ale vyhľadávajme spoločenstvo. Žime jedni s druhými v láske. Spája nás ten jeden a jediný, ktorý ide pred nami. Jemu je aj dnes ľúto, ak nejdeme za ním. Lebo on vie, že potom ideme do zahynutia, do stratena, do problémov bez konca.