Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. júna 1998

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. Dnes nás Pán Boh uisťuje o vernosti svojich slov. Čo On povie, to sa iste stane. Na Jeho slová sa môžeme pevne a istotne spoľahnúť. Rovnako isté a verné sú slová, ktoré hovorí Pán Ježiš. Keď On hovorí, že bude s nami až do konca sveta, tak to platí. Vždy, bez premeny sa môžu tí, ktorí v Neho veria spoľahnúť na Jeho slová. Môžu sa spoľahnúť, že On bude s nimi. Je len na nás, aby sme o Jeho prítomnosť stáli. Aby sme my chceli byť s Ním. Aby sme my chceli to, aby On bol s nami.