Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. júna 1998

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha. Najskôr zabudneme na Pána Boha vtedy, keď nám je dobre. Keď máme všetko, čo potrebujeme. Keď máme hojnosť. Tak sa zdá, že hojnosť a nadbytok je veľkým nebezpečenstvom pre vieru. Je skúškou viery. Nie nadarmo sa modlí staroveký modlitebník v knihe Prísloví 30,8-9: "Ani bohatstvo mi nedávaj, aby som sa nepresýtil a nezaprel ťa. Aby som nepovedal: Kto je Hospodin?" Ak sa deň začína v pohode, ak mám pekné oblečenie, chleba a pokrmov do sýtosti, ak pribúdajú peniaze, ak sú aj deti dobre zaopatrené, vtedy si mám povedať: Pozor! Aby si nezabudol dobrorečiť. Aby si nezabudol chváliť Boha. A aby si nezabudol udeliť aj núdznemu. Nespyšnej, ak sa ti dobre darí a máš niečo viacej.