Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. júna 1998

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Múdre srdce je také, ktoré pozná svojho Boha. Ktoré verí a dôveruje Mu. Ktoré sa poddáva Kristu vo všetkom. Múdre srdce vie, že v živote nie sú len príjemné veci, ale príde prejsť aj cez utrpenie. Vie aj to, že na konci čaká smrť. Ale múdre srdce vie vyznávať: Verím tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život. Nedá sa pomýliť neverou, bezbožnosťou, ale pevne sa drží nádeje. Vie, že smrť je nový začiatok, že za ňou je opravdové odpočinutie. Preto je dobré nielen žiť, ale aj umierať v Pánu. To múdre srdce vie. A ešte mnoho iného. Ak mám práve smútok, ak sa sám blížim smrti, ak mi zomrel, či zomiera blízky, chcem mať múdre srdce, ktoré dôveruje Bohu.