Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. júna 1998

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. To je krásne vyznanie viery. Kiež by to tak bolo vo všetkých našich domoch. Kiež by to mohol povedať každý, kto číta tieto riadky. Nebýva to tak vždy. Nie všetky domy slúžia Hospodinu. V mnohých len jeden-dvaja, ostatní idú za svetom. Preto si pre dnes zopakujme Jozuovo vyznanie: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. V dnešnej dobe je problém už aj v tom, ako má služba Hospodinu vyzerať. Mladí majú iné predstavy, starí iné. Muž iné, žena iné. Mnohí z rodín utekajú za cudzími náukami, za cudzím učením. Slúžia tým, čo vo svojej podstate nie sú bohovia. O pravú službu živému Bohu sa vždy viedol spor. Nešlo tak ani o formu služby, ako o obsah. Či naša služba je len povrchná, formálna, zvyková, bez obsahu, alebo či slúžime celým srdcom Tomu, ktorý je láska.