Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. júna 1998

Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou. Nie ty si svetlom, Boh v Kristu je svetlom. Ak si k Nemu bližšie, nenamýšľaj si. Nezamieňaj si to. Nepovažuj seba za svetlo. Ak náhodou svietiš, svietiš svetlom, ktoré je z Boha. My tu máme len vydávať svedectvo o svetle. My máme rozprávať o svetle, ktoré je v nás, ktoré možno svieti jasne, alebo aj nie. Možno svieti len slabo. My sa máme len usilovať, aby to svetlo bolo v nás. Aby sme svietili čo najčistejšie. Voľakedy, keď svietievali petrolejovou lampou, stávalo sa, že sa cylinder začadil. To sa stávalo zvlášť vtedy, ak svetlo nehorelo dobre, ak nebol správne pristrihnutý knôt, alebo svietil príliš divoko. Potom bolo potrebné cylinder vyčistiť, knôt upraviť a lampa svietila ďalej. Aj my potrebujeme čas od času "vyčistiť cylinder" pokáním, vyznávaním hriechov, odpustením. Možno práve dnes.