Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. júna 1998

Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Kniha Prísloví má pravdu: ak uvalíš na Hospodina svoje úmysly, bude sa ti dariť. Dielo, ktoré si začal, alebo začínaš, sa vydarí. Ak začínaš, alebo si začal bez Hospodina, výsledok bude neistý. Dokonca aj vtedy, keď sa bude zdať, že je úspešný. Lebo napokon vo všetkom našom usilovaní ide o veľké dielo viery, lásky, nádeje. Nech robíte čokoľvek, vždy je v tom aspoň jedno z nich, alebo všetky tri. Dielo viery, úsilie lásky, vytrvalosť nádeje. Ale práve úspech tohto diela záleží od Boha. Raz mi povedal jeden starý, múdry farár.: Ty ľudí v zbore neprebudíš, to môže urobiť len Duch Svätý. Ale teba môže použiť ako nástroj. Skús byť aj dnes nástrojom Božím.