Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. júna 1998

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom. Jazyk, reč je veliký Boží dar. Je jedným odlišovacím znakom človeka od ríše zvierat. Pomocou reči vie človek vyjadriť čo cíti, čo si myslí. Vie nadviazať kontakt s iným človekom. Vie potešiť, povzbudiť, posilniť. Vie svedčiť o svojej viere v Krista. A všeličo iné. Ale reč je i najnebezpečnejšou zbraňou, ktorou sa navzájom zraňujeme, často smrteľne. Zlé slovo vie ublížiť, vie rozbiť dušu, cit, zabiť v človeku lásku, prerušiť kontakt na celý život. Žalmista vie, čo hovorí. - Aj apoštol oprávnene poukazuje na reč, jazyk, ako niečo veľmi dôležité. Máš nový deň pred sebou - za sebou? Aká bude, či bola tvoja reč. Komu si pomohol, komu ublížil? Daj pozor na svoje slová. Konečne už na svoje, nie len na slová iných.