Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. júna 1998

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov. Niekoľkí z prvých usadlíkov prechádzali západnými prériami Ameriky. Jedného dňa ich prestrašil silný plameň požiaru, ktorý sa k nim rýchlo blížil. Na prekvapenie ostatných - jeden z nich začal vypaľovať trávu okolo miesta ich pobytu. Keď ich požiar dostihol boli na celom vypálenom území v bezpečí. Pán Ježiš nám svojou smrťou na Golgote pripravil záchranu. Preto sa Božie deti nemusia báť a strachovať. Vďaka Pánu Ježišovi za Jeho obeť!