Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. júla 1998

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte vedomcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. Ak si uvedomíme, že máme mať len jedného Vodcu Pána Ježiša Krista, potom nemôžeme u iného hľadať pomoc. Božie slovo nás zvlášť dôrazne varuje pred okultizmom, špiritizmom, veštectvom, snármi, horoskopmi a ďalšími praktikami Božieho nepriateľa - Satana. Ak sme sa v minulosti z nevedomosti alebo zvedavosti dostali pod vplyv nečistých mocností, je tu Božia rada: vyznaj to Pánovi, aby ťa z toho očistil svojou krvou a úplne sa rozíď so všetkými takýmito praktikami. Použi "efezský recept" (Sk 19,19). "Mnohí zase, ktorí sa boli zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich...". Pretrhni s pomocou Ducha Svätého všetky spojenia. Neobstoja ani modlitby za mŕtvych. Pán Boh dal každému človeku čas na pokánie a spasenie. Po smrti už nijako nemôžeme zmeniť Božie rozhodnutie (L 16,26).