Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. júla 1998

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sa sklátiť našej nohe. Učiteľ na biblickej škole dal študentom písomku. Polovicu času mali písať svoje poznatky o Duchu Svätom a polovicu o Satanovi. Jeden zo študentov písal, veľmi horlivo iba o prvej téme. Na záver písomky pripísal: "Nemal som čas písať o Satanovi." Niečo podobné očakáva od nás Pán: rozhlasujme Jeho chválu tak intenzívne, že nám na neužitočné veci neostane čas!