Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. júla 1998

Hospodin Boh je slnkom a štítom. Legenda hovorí o kráľovi, ktorý si najal ľudí, aby tkali pre neho šaty a gobelíny. Kráľ im dal hodváb a vzorky s pokynom, aby vyhľadali jeho pomoc hneď, keď nastanú nejaké problémy. Najlepšie si počínal mladý človek, ktorý v práci veľmi pekne napredoval, kým ostatní zaostávali. Raz ho obstúpili spolupracovníci: "Prečo ti to tak dobre ide a my máme problémy?" "Nezabudli ste na kráľovu ponuku, že nám je vždy k dispozícii, ak máme problémy. Ja to vždy robím a on mi vždy pomôže. Nezbadali ste, ako často som ho volal?" "Áno, ale on je veľmi zaujatý a tak sme to nechceli stále vyrušovať." "Ja som ho vzal za slovo, a on bol vždy šťastný, keď mi mohol pomôcť." Pán chce stáť aj pri tebe a posilňovať ťa. Vezmi ho za slovo!