Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. júla 1998

Lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Nákladné auto, naložené balíkmi cukru, malo pri jednej obci poruchu, ktorá si vyžadovala náročnejšiu opravu. Vodič so zákazníkom sa rozhodli rozdávať cukor po dvoch balíkoch každému, kto pôjde okolo. Náhodní chodci boli prekvapení nečakaným darom. Medzi obdarovanými bol aj muž, ktorý chodil za pomoci barlí. Viete, čo urobil tento človek napriek svojmu zdravotnému stavu? Zvonil a búchal na dvere - od domu k domu, aby upozornil čo najviac ľudí v obci, že tiež môžu dostať dva balíky cukru ako on. Neuspokojil sa s vlastným obdarovaním, ale myslel aj na druhých. Pán je naozaj bohatý, len prídime k Nemu!