Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. júla 1998

Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme. Pán Boh daroval svojim deťom mnohé vzácne zasľúbenia. Čítajme si ich a verme im. Predtým ako Klára Schumannová (vdova po nemeckom skladateľovi Robertovi Schumannovi) verejne vystupovala so skladbami svojho manžela, vždy si predtým v tichosti čítala jeho ľúbostné listy. Čítajme si a verme Božím zasľúbeniam. Patria všetkým Božím deťom. "Neopustím ťa, ani nezanechám" (Žid 13,5).