Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. júla 1998

Nekradnite, neluhajte ani neoklamávajte jeden druhého. Astronóm si nadstavoval ďalekohľad, aby sledoval západ slnka. Pri nastavovaní zamieril na neďaleké vŕšky, kde uvidel dvoch chlapcov, ako kradnú jablká v cudzej záhrade. Jeden triasol ovocie a druhý dával pozor, aby ich nikto nevidel. Astronóm videl každý ich pohyb. O koľko viac nás vidí náš nebeský Pán. On vidí do našich sŕdc a pozná aj naše myšlienky. Nič nemôžeme pred Ním ukryť! Prečítajme si Ž 139.