Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. júla 1998

A ja - znie výrok Hospodinov - budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred Jeruzalema. Keď mala Verna Birkey 72 rokov začala sa báť staroby. Po duchovnom zápase si napísala takéto vyznanie svojej dôvery v Božiu moc: "Môj drahý nebeský Otče, ako len mám vyjadriť svoju vďačnosť, že si sa roky tak úžasne staral o mňa. Prečo by som sa mala báť staroby manžela, chorôb, starostí? Všetky moje starosti odovzdám tebe a verím Tvojmu zasľúbeniu o tých, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, že ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti (Ž 92,14-16).