Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. júla 1998

Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom? Čím viac odhaľujeme z udivujúceho vesmíru, tým viac rozpoznávame, že ruky Všemohúceho ho stvorili. Eugen Cerman, jeden z astronautov, ktorý chodil po Mesiaci povedal s údivom:"Náš svet vyzerá veľký a nádherný. Celý je modrý a biely. Nemá žiadny viditeľný oporný bod a predsa bezpečne spočíva v nekonečnom priestore." Stojíme v úžase nad Božím dielom. Poznať Ho však môžeme cez Jeho Syna - Pána Ježiša Krista.