Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. júla 1998

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa. Prečo svet nenávidí tých, čo slúžia Pánu Bohu? V galérii hrdinov viery 11 kap. listu Židom čítame o oblaku Božích svedkov takto: "Oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme" Žid 11,38. Sme pripravení niesť pohanenie pre vieru v Pána Ježiša? Keď som išiel do triedy so skupinou detí na hodinu náboženstva, vysmievali sa im ôsmaci: "Aha, postihnutí idú." Vďaka Pane Bože, že máme Tvoje slovo, aj keď sme nenávidení a prenasledovaní.