Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. júla 1998

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím! Medzi Židmi a pohanmi boli veľké "bariéry". Odstrániť ich mohol iba Pán Ježiš. On prišiel obom zvestovať pokoj On totiž zomrel tak za Židov ako pohanov. Ešte viac: "Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta" Ján 1,29.Keď sa turista, pýtal prečo na veži jedného kostola v Nórsku je v murive socha ovce, dostal prekvapujúcu odpoveď. Počas výstavby kostolnej veže spadol jeden pracovník z lešenia. Svoj pád prežil, lebo padol na chrbát jednej z oviec, ktoré sa nachádzali v blízkosti lešenia. Ovca zahynula, ale vďační cirkevníci umiestnili jej sochu do muriva vo výške odkiaľ pracovník padol.