Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. júla 1998

Hospodin, náš Boh chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli. Búrlivý učeník Peter musí po vzkriesení Pána Ježiša poznať, že len on má právo na celý jeho život. Poľský klavírista Ignac Padarewski povedal: "Nie je to vec môjho výberu, že môj život je hudba a nič viac. Celý život je príliš krátky na dosiahnutie výšok, ktoré by sme mali dosiahnuť, ako môžeme čo len čas času venovať niečomu inému?" Božie deti majú mať len jeden cieľ: Božiu oslavu.