Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. júla 1998

Ja, Hospodin, som sa nezmenil. Premýšľaj chvíľu nad svetom, v ktorom žijeme. Všetko sa mení, všetko je na niečom závislé, nič nie je nemenné, mnohé je podriadené zániku. To vidíme nielen v prírode, vo svojom okolí, najsmutnejšie je, že túto tendenciu vidíme aj v úpadku vzťahov medzi ľuďmi a čo je najbolestnejšie, že sú to často vzťahy s našimi najbližšími. Náš Pán sa nezmenil. Je hodný vo svojich daroch. Malachiáš zdôrazňoval vernosť v dávaní desiatkov, aby sa takto mohlo prejaviť Božie požehnanie. Vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností (v. 10). Očakávajme od Pána Boha pomoc a modlime sa o Jeho zásah aj v "uzdravení"" našich vzťahov. Boh je verný! Tak ako zostáva verný pri Izraeli, jedine Jeho zásah prinesie požehnanie. Desiatky - to je vyjadrenie ochoty vzdať sa niečoho pre Hospodina. Ak sa modlíš a očakávaš na dar Jeho milosti a pomoci, opusť všetko, čo je v rozpore s Jeho vôľou. A Ten, ktorý sa nezmenil, aj dnes prejaví svoju milosť v hojnosti darov. Veríš tomu?