Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. júla 1998

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Asi nikto z nás nemá priamo takú skúsenosť, akú prežil Jozef. Jeho najbližší proti nemu vedome vykonali hneď niekoľko krívd, klamstiev, ba viedlo to až k zločinu na hranici vraždy. Bola to pre Jozefa ťažká Božia škola. Situácia sa však zmenila. Už nie je posledný, ale prvý, už nie je chudobný, ale bohatý, už nie je zaznávaný, ale uznávaný, ba až uctievaný ako prvý po faraónovi. Ako Jozef hodnotí situáciu? Vie, že zlo, ktoré na ňom spáchali, bolo vedomé, premyslené. Jozef však zároveň vyznáva, že Pán Boh to obrátil na dobré. Postavenie a moc ho neviedli k pomste, ale k odpusteniu. Keď apoštol Pavol hovorí o utrpení, ktorým prechádzajú Tesalonickí kresťania, chváli ich vytrvalosť a vernosť. Aj teba Pán Boh často stavia do skúšky, zostaň verný Bohu a vytrvalý aj v súženiach. Neskúmaj príčiny, neobviňuj svoje okolie, ale stráž svoju vytrvalosť a vernosť. Boh to iste použije na tvoje dobro.