Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. júla 1998

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí. Je úžasné vedieť, že Hospodin je milosrdný, neopustí a nezahubí. Aby sa mohlo naplniť to, čo je vyjadrené v tomto verši musí byť splnená základná podmienka. Hospodin Boh musí byť živým Bohom. Nie mŕtvou pohanskou predstavou o božstve. Náš Boh je Boh živý. On vzkriesením Pána Ježiša Krista viditeľne potvrdil svoju moc aj nad smrťou. Máme veľkého, mocného, a najmä živého Boha. Jeho milosrdenstvo je cez všetky pokolenia s tými, ktorí sa Ho boja. On svojím milosrdenstvom chce naplniť aj dnešný tvoj deň. Očakávaš na Neho? Naplnenie Božej vernosti a milosrdenstva spozná ten, kto má bázeň pred Hospodinom. Chýba nám skutočná bázeň. Sme až príliš sebaistí a zahľadení do seba. Prosíme Ťa, Pane, daj nám bázeň do sŕdc, aby naše pokolenie, i pokolenie tých, ktorí idú za nami poznalo Teba, živého Boha a okúsilo veľkosť Tvojho milosrdenstva.