Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. júla 1998

Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočišťom. Raz jeden muž sedel na brehu jazera a spozoroval, že niekoľko rýb vyplávalo na povrch a otvárali ústa. Najskôr myslel, že hľadajú hmyz, že majú hlad. Ale jeden rybár mu povedal, že ryby z času na čas musia vyplávať na povrch, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu plnými dúškami, lebo ináč by nemohli žiť. Tak je to aj s ľuďmi, kresťanmi. Svet je ako oceán. Môžeme v ňom žiť, pracovať, pôsobiť, ale z času na čas musíme načerpať čerstvý život v modlitbe. Kresťania, ktorí nemajú čas k tichej modlitbe, nemôžu dosiahnuť pravý život v Kristu. Ak je v našom texte výzva pre ľudí, aby dúfali v Boha v každý čas a vylievali si pred Ním srdce, je tu reč o tebe. Ty si ten človek, ktorý má dúfať v Neho, to tvoje srdce túži po očistení. To môžeš urobiť jedine v modlitbe. O Pánu Ježišovi sa mnohému učíme v knihách Biblie, ale osobne Ho spoznať môžeme len v modlitbe.