Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. júla 1998

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu ukojím. Bez Božieho požehnania a starostlivosti by každý človek zahynul. Božia starostlivosť o celé tvorstvo má byť predmetom našej vďačnosti aj dnešného dňa. Jeho občerstvenie sa týka nielen nášho tela, ale aj našej duše. Náš duchovný život nesmie byť podvyživený. Pán Ježiš aj dnes môže vyliať hojnosť svojho požehnania, aj ty môžeš byť duchovne aj telesne nasýtený. V príbehu o nasýtení je napísané, že Pán Ježiš rozdával sediacim. Tým, ktorí na to čakali. Ako by asi obstáli tí, ktorí tým pohrdli a odišli by pomoc hľadať inde? Ten obraz sediaceho zástupu nám všetkým aj v dnešný deň pripomína: Zastav sa, človek! Očakávaj na Hospodina, On občerství tvoje sily! Nájdi si "svoj priestor", kde si sadneš k nohám Pánovým, On jediný ukojí tvoju prahnúcu dušu. Ver Mu!