Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. júla 1998

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. Spýtali sa raz istého múdreho muža, ktorý je najdôležitejší čas v živote, ktorý človek je najdôležitejší a ktorá vec je najdôležitejšia. Mudrc odpovedal: Najdôležitejším časom je prítomnosť, lebo len vtedy človek má moc nad sebou. Najdôležitejším človekom je ten, s ktorým v prítomnej chvíli máš do činenia, lebo nik nevie, či budeš mať ešte do činenia s niektorým iným človekom. A najdôležitejšia vec je žiť s človekom v láske. Trochu inak by mala znieť naša odpoveď, aj keď mal tento múdry muž v mnohom pravdu. Najdôležitejší čas pre môj život je to, keď som dostal milosť a kliatba, pod ktorú som spadal sa zmenila na Božie požehnanie. Najdôležitejším človekom nie je nikto iný, ako Pán Ježiš Kristus - SYN BOŽÍ. A najdôležitejšia vec je žiť v poslušnosti tomuto Pánovi svojho života a On ma vedie k životu lásky voči iným ľuďom. Pán Ježiš nás vykúpil, a preto tie tri dôležité skutočnosti sa môžu stať realitou v našich životoch.