Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. júla 1998

Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Existuje vraj rozprávka o tom, ako kráľ vystavil pre chudobných a biednych mesto. Neďaleko tohoto mesta stál veľký sklad, kde bolo možné dostať všetkozadarmo. Bolo treba len poprosiť. Splnenie bolo viazané podmienkou, že žiadajúci musí čakať kráľovskú odpoveď tak dlho, kým nepríde kráľov posol s odpoveďou, že jeho žiadosť je priaznivo vybavená. Keď posol prišiel a videl, že žiadajúci sú pripravení prijať kráľovský dar, otvoril sklady a rozdával. V rozprávke sa hovorí aj o človeku, ktorý nečakal na odpoveď a tak nič nedostal. No jedného dňa ho predsa odviedli do skladu. Na svoje veľké prekvapenie balíky s jeho adresou, boli pripravené na odoslanie. Ležali zamknuté preto, že tento človek len žiadal, ale na dary nečakal a tak nič nedostal. Neraz sme aj my veľmi podobní. Ľudia často čakajú pomoc na nesprávnom mieste. Prosia aj od Kráľa kráľov, ale nečakajú. Ich reálne očakávanie je nad ich vlastné sily a schopnosti, či pomoc od ľudí. Víťazstvo nad svetom je vybojované! Pán Ježiš ho daruje veriacim. Neodchádzajme od Neho, On nás chce obohatiť o všetko, čo nám patrí. Aj dnes!