Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. júla 1998

Zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch. Je mnoho vecí na svete, ktoré nás ľudí rozdeľujú. Sú to veci viditeľné i neviditeľné. Medzi tie neviditeľné patrí ten najväčší rozdeľovník - hriech. Mnohé z týchto vecí, ktoré nás delia, môžeme a vieme odstrániť. Inak je to s hriechom. Toho sa zbaviť sami nedokážeme. A predsa je tu nádej, že sa dokážeme zjednotiť. Vlastne ani nie my sami, ale Hospodin Boh zhromažďuje nás a skrze svojho Syna Ježiša Krista dáva nám šancu k jednote. Ak je Kristus so svojou slávou v našom strede, smieme sa chytiť za ruky a vzdialenosti medzi nami sa stratia.