Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. júla 1998

Hospodine, len Ty môžeš spomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Sloboda Božieho konania sa prejavuje v tom, že On sám určuje spôsob svojej pomoci nám ľuďom. Náš Boh je mocným Bohom a preto často používa svoju moc. Neraz sa však presviedčame o tom, že ju udeľuje tým, ktorí sa sami nemajú čím preukázať. Ich jedinou výsadou je pokora a dôvera Bohu. Ak svoje srdce aj dnes odovzdáš do Jeho rúk, môžeš aj ty zažiť Jeho moc vo svojom živote. Len s pokorou pristupuj k Nemu a pros o pomoc pre Kristove zásluhy. Len tak pochopíš význam nielen svojich predností a daností, ale aj svojich slabostí.