Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. júla 1998

Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Ak nie si niekoľkotýždňovým kresťanom, iste vieš, čo znamenajú slová o dôvere od mladosti. Často sa pri rôznych príležitostiach nadchýname, keď vidíme mladých ľudí oddaných Pánu Bohu. V čase totality sa to zdalo až raritou. Ale ani dnes húfne neprichádzajú mladí, aby žili aktívny život viery. Niektorí z nich až "v rokoch" pochopia nezmyselnosť života bez Boha. Koľko nebezpečenstva a koľko omylov je ale už v ich živote. Prosme preto dnes za našu mládež, aby spoznala tú pravú cestu a aby mohla od mladosti vyznávať: "Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti."