Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. júla 1998

On svojou mocou večne panuje, Jeho oči skúmajú národy. Počuli ste už iste o tzv. davovej psychóze. Poznáme ju skôr ako niečo negatívne. Ak sme však pred troma dňami hovorili o jednote a zjednotení, nabáda nás to k tomu, aby sme videli jej pozitíva. Je to úžasné, keď sa zástupy ľudí - jednotlivcov dokážu nadchnúť pre dobrú vec. Sila, ktorá sa v takomto dave ukrýva, je ohromná. Čo však môže byť lepším a správnejším dôvodom takého nadšenia ako prejav úcty a oslava Boha?! Taká vďačnosť je hodná nasledovania. Ak tak robia anjeli, ktorí sú Bohu blízki, prečo by sme tak nerobili aj my, ktorí sme ďalekí, a predsa v Kristu sme Jeho dietkami?!