Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. júla 1998

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinu, odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia. Oslavovať Boha nemožno však iba napoly. Nie je to ani otázka momentálneho nadšenia. Je to otázka nášho srdca a teda úprimnosti. A to je to, čo sa z nás a z našich vzťahov vôbec vytráca. Nedokážeme byť úprimní ani k sebe, ani k druhým. Čím ďalej, tým viac herectva je v našom živote. Vo viere v Boha pretvárka a herectvo nemajú miesto. Kristus hovorí: "Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne (Mt 6,24)." Úprimne zhodnoť dnes svoj vzťah k Bohu a nepohŕdaj Ním pre veci nepominuteľné. Ale miluj Ho a slúž Mu celým srdcom.