Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 01. augusta 1998

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Čítať ďalej: Sobota, 01. augusta 1998

Nedeľa, 02. augusta 1998

Dom Júdov omilostím a zachránim ho. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. augusta 1998

Pondelok, 03. augusta 1998

Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo cez všetky pokolenia.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. augusta 1998

Utorok, 04. augusta 1998

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Čítať ďalej: Utorok, 04. augusta 1998

Streda, 05. augusta 1998

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.

Čítať ďalej: Streda, 05. augusta 1998

Štvrtok, 06. augusta 1998

Rozptýlených zhromaždím a ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. augusta 1998

Piatok, 07. augusta 1998

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci on i jeho služobníci.

Čítať ďalej: Piatok, 07. augusta 1998

Sobota, 08. augusta 1998

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Čítať ďalej: Sobota, 08. augusta 1998

Nedeľa, 09. augusta 1998

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. augusta 1998

Pondelok, 10. augusta 1998

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinu, budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. augusta 1998

Utorok, 11. augusta 1998

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Čítať ďalej: Utorok, 11. augusta 1998

Streda, 12. augusta 1998

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil služobníkovi Dávidovi a svojmu ľudu izraelskému.

Čítať ďalej: Streda, 12. augusta 1998

Štvrtok, 13. augusta 1998

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. augusta 1998

Piatok, 14. augusta 1998

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

Čítať ďalej: Piatok, 14. augusta 1998

Sobota, 15. augusta 1998

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Čítať ďalej: Sobota, 15. augusta 1998

Nedeľa, 16. augusta 1998

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. augusta 1998

Pondelok, 17. augusta 1998

Tento ľud urobil si zlatého boha. Ak môžeš, odpusť im hriech.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. augusta 1998

Utorok, 18. augusta 1998

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Čítať ďalej: Utorok, 18. augusta 1998

Streda, 19. augusta 1998

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Čítať ďalej: Streda, 19. augusta 1998

Štvrtok, 20. augusta 1998

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky!

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. augusta 1998

Piatok, 21. augusta 1998

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho ľudu izraelského, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať.

Čítať ďalej: Piatok, 21. augusta 1998

Sobota, 22. augusta 1998

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.

Čítať ďalej: Sobota, 22. augusta 1998

Nedeľa, 23. augusta 1998

Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň!

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. augusta 1998

Pondelok, 24. augusta 1998

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. augusta 1998

Utorok, 25. augusta 1998

U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie.

Čítať ďalej: Utorok, 25. augusta 1998

Streda, 26. augusta 1998

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Čítať ďalej: Streda, 26. augusta 1998

Štvrtok, 27. augusta 1998

Hospodin nie je človekom, aby niečo musel oželieť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. augusta 1998

Piatok, 28. augusta 1998

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené.

Čítať ďalej: Piatok, 28. augusta 1998

Sobota, 29. augusta 1998

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza.

Čítať ďalej: Sobota, 29. augusta 1998

Nedeľa, 30. augusta 1998

svoju dúhu kladiem na oblaky; i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. augusta 1998