Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. augusta 1998

Dom Júdov omilostím a zachránim ho. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Kristovo svetlo nám prinieslo radosť. Táto radosť však nemá byť premrhaná v nejakej sebeckej eufórii. Má priniesť ovocie pre druhých: dobrotivosť, spravodlivosť a pravdu. Našu radosť musíme dať do služby, aby nám tak ako udelené talenty, priniesla iné dary Božej milosti. Nie podľa našich zásluh a vynaloženej námahy, ale pre Ježiša Krista. V Ňom máme totiž tú najlepšiu záruku, že záchrana skutočne príde. Že ako On v krotkosti a pokore očakával pomoc od Otca, i my tak máme robiť, aby sme obdržali dedičstvo života večného.