Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. augusta 1998

Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo cez všetky pokolenia. Pre vieru sa možno nadchnúť a možno získať nejeden zážitok. A predsa to nestačí. Po dňoch veľkých zhromaždení a nadšenia prichádzajú celkom bežné dni a každodenné povinnosti. A práve tu sa má dokázať, nakoľko beriem otázky viery v Boha a v jeho Syna Ježiša Krista vážne. Kristus nás vyzýva, aby sme aj v pondelok ostali v Jeho slove, ba aj každý deň. Už Abrahám bol vyzvaný ku vernosti v zachovávaní Božej zmluvy. A aj my máme k tomu viesť naše potomstvo, lebo len tak budeme skutoční nasledovníci Krista, keď budeme Jeho slovo niesť "najmä domácim".