Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. augusta 1998

Rozptýlených zhromaždím a ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. Boh má v moci zmeniť všetko, čo sa deje na tejto zemi. Má v moci zmeniť aj to, nad čím sme my ľudia už dávno mávli rukou ako nad stratenou vecou. Boh má dokonca moc zvrátiť tok dejín. Preto je Bohom. Kristus sa k tomu úplne priznal, keď sa stotožnil s prorockou víziou Izaiáša: "Duch Pánov ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma zajatým hlásať prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie," (L 4,18). Nezúfajme preto nikdy, ani keď sa nám zdá, že Boh zavrhol, či zabudol na svoj ľud, na cirkev. On bdie a čaká na tú správnu chvíľu, aby zasiahol a nás pozdvihol.