Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. augusta 1998

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci on i jeho služobníci. Je to prejavom zlej výchovy, ak dieťa poslúcha len vtedy, keď nad sebou vidí hroziaci ukazovák. V oblasti duchovnej to znamená neveru. Keď sa zahľadíme do svojich životov, ako často potrebujeme aj my ten ukazovák, či prútik, aby sme poslúchali?! A okrem toho, cítime to ako krivdu voči našej slobode. Sami na sebe sa však presviedčame, že nie sme slobodní od zlého. A predsa sme dnes vyzvaní, aby sme sa nepodobali neveriacemu faraónovi, ale "Hľaďte... napomínajte sa," teda vychovávajte sa, hovorí Božie slovo. Pestujme teda spoločenstvo s Bohom vo viere, navzájom medzi sebou v láske, aby sme sa podporovali v nádeji.