Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. augusta 1998

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! Vždy, keď sa mi pred oči dostane tento text z Izaiáša, beriem ho veľmi osobne. Je pre mňa vždy novým povzbudením lebo si spomínam na to, ako ma oslovil po prvýkrát. Vtedy nastala v mojom živote skutočná zmena. Padlo rozhodnutie ísť a stať sa poslaným. Prihlásiť sa do služby Pánovej znamená však zaprieť seba samého, ako to hovorí Kristus a nasledovať Jeho kroky. S Ním a s Jeho pokojom v srdci už človek nehľadí natoľko na seba, ale na zvesť, ktorú nesie. Prijmi aj ty Jeho výzvu a daj sa do Jeho služby, lebo len tak získaš pravý zmysel svojho života a dôjdeš do toho správneho cieľa.