Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. augusta 1998

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom! Prijatie Božieho povolania je na jednej strane veľkou radosťou, ale na tej druhej je to i veľká zodpovednosť. Čím väčšia úloha je nám zverená, tým viac sa od nás očakáva. Ak sa vedome hlásime ku cirkvi, ak sme skutočne veriacimi kresťanmi, nemôžeme ani občas zájsť do tých temnejších oblastí tohoto sveta. Tak by sme totiž pohŕdali milosťou Božou a Kristovou. Svetlo, ako symbol Krista, je teraz aj naším symbolom a preto ho nemôžeme zradiť. Sme už totiž ako rastlinka, ktorú z pivnice vybrali a položili na okno. Tam sa jej aj darí. Ak by šla naspäť, zahynula by.